Uslovi plaćanja

Informacije o uslovima plaćanja objekata u ponudi možete dobiti ako kontaktirate našu službu prodaje.
Kontaktirajte nas za više detalja